(Neuer) Taiwan-Dollar Hongkong-Dollar

1 Chinesischer Yuán = 10 Jiao = 100 Fen

China
Hauptstadt: Peking
 

1 Fen

1955-2009
(Al)

18 mm
1
2 Fen

1956-2005
(Al)

21 mm
2
5 Fen

1956-2005
(Al)

24 mm
3

1 Jiao

1991-1999
(Al)

22,5 mm
287
5 Jiao

1991-2001
(N-Me)

20,5 mm
288
1 Yuan

1991-1999
(St, N galvanisiert)

25 mm
289

1 Jiao

1999-2004
(Al)

19 mm
1103
2005-2009
(St, N galvanisiert)
 a
5 Jiao

2002-2009
(St, Me galvanisiert)

20,5 mm
1104
1 Yuan

1999-2010
(St, N galvanisiert)

25 mm
1105